Sektörler

Temiz teknolojiler

İletişim
Ministry of the Economy
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
+352 26 20 27 68
Luxembourg EcoInnovation Cluster
c/o Luxinnovation GIE (National Agency for Innovation & Research)
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Kirchberg Luxembourg
+352 43 62 63 - 651
+352 43 81 20

Lütfen bu amaçla hazırlanan web sitesine bakın

Lüksemburg, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, su ve çevre dostu yapılar gibi alanlarda çalışan 200 eko-şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmaları kamu kurumları ve araştırma enstitüleri tarafından desteklenmektedir. Devletin Temiz Teknoloji Eylem Planı kapsamında Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği özel bir girişim, temiz teknoloji şirketlerinin süreçlerini yürütebilecekleri ve büyümelerini sağlayacak hizmetler ve altyapıya erişebilecekleri özel bir bölge inşa etmektedir.
Küresel ölçekte faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli temiz teknoloji şirketleri arasında, ev kullanımı ve ihracata özel su ve rüzgâr enerjisi üretimine yatırım yapan SOLER, devrim niteliğinde bir atık su işleme sistemi geliştiren Epuramat; Avrupa, Asya ve Afrika’da biyogaz tesisleri satan L.E.E, LED teknolojisiyle müşterilerinin elektrik faturalarını azaltan ECRES, Çin’e eski arabalar ve motorsikletlerin sebep olduğu kirliliği azaltan sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dönüştürme kitleri satan Rotarex ve Belçika’nın Antarktika’daki “Princess Elisabeth” araştırma merkezindeki bilim adamlarının konutlarını ısıtan teknolojisiyle Prefalux gibi firmalar bulunmaktadır. Biyogaz, atık su dönüştürme ve biyopolimer üretimi, ülkenin araştırma tesislerinin odak alanları arasında yer almaktadır:

  • Gabriel Lippmann kamu araştırma enstitüsünün “Çevre ve Tarım Biyoteknolojileri” bölümü;
  • Yaşam döngüsü analizi, eko tasarım, eko yapılar ve yenilenebilir enerji alanlarında lider olan çevre teknolojileri ulusal araştırma merkezi CRTE;
  • 2012’de kamu/özel sektör ortaklığında kurulan ve sürdürülebilir inşaat alanında ilk teknolojik yenilikçilik merkezi olan NEOBUILD;
  • Yüksek kaliteli, düşük enerji kullanan ahşap ev üreticisi Naturhome;
  • Otellerin ekolojik etkilerini azaltmak için mikro-kojenerasyon motorları sunan Dezmotec.